Občianské združenie Chrobáčik vzniklo v roku 2003 ako spontánna reakcia učiteľov  Spojenej školy internátnej v Ždani.

Jednak na získavanie prostriedkov a podpory pre žiakov, ktorí to potrebujú a taktiež na organizovanie volnočasových aktivít a detských táborov pre širokú verejnosť.

Z dlhoročnej skúsenosti s mládežou vieme, že zmysluplné využitie voľného času, má pozitívny vplyv na harmonický vývoj dieťaťa.