Na bicykli do školy

Cieľom projektu je propagácia cyklistiky medzi žiakmi školy, využívanie bicykla ako hlavného dopravného prostriedku do školy.

Taktiež získavanie nepotrebných bicyklov od darcov, ktoré by následne mohli využívať deti našej školy vo voľnočasových aktivitách v rámci školského klubu.

Koordinátori: Igor Svat (Špeciálna základná škola Ždaňa) a Patrik Laslop (stredné a západné Slovensko)